تماس با ما

صاحب امتیاز

انجمن نماتدشناسی ایران

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

تهران - صندوق پستی 1454-19395

کدپستی 198583111

تلفن: 16-22403012-021 داخلی 3108/3103

دورنگار: 22403692-021

پست الکترونیکی: info@pjon.ir

تارنما: http://www.isnem.ir

 

سردبیر

دکتر غلامرضا نیکنام

گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

شماره تلفن همراه: 09143135498

پست الکترونیکی:

ghniknam@yahoo.com

 g_niknam@tabrizu.ac.ir

 

مدیر داخلی

دکتر لیلا کاشی

گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، کدپستی 38695-65178

شماره تلفن همراه: 09183146240

پست الکترونیکی:

leila547@yahoo.com

 l.kashi@basu.ac.ir

 

 

 

 


CAPTCHA Image